زندگينامه شهيد

reee

1.     در سحر گاهي كه نور خورشيد به چهره پاك دشت وصحرا مي نشست تا جانها وجوانه ها ببار نشيند و بندگان صالح خدا در كنارشان نشينند و گل معرفت الهي بچينند همگام با ان تولد ديگري رخ داد وهمراه با صبح شهيد محمدشريعت نيز در شهريور ماه سال 1347 چشم به جهان گشود . وي پس از طي دوران كودكي وارد دبستان گرديد وهمواره بعنوان دانش اموز ممتاز در مدرسه وكلاس براي خود افتخار مي افريد . سال پنجم ابتدائي او مصادف بود با شكوفائي انقلاب اسلامي و بر اندازي حكومت ستمشاهي .وي نيز كه باديده بصيرت به مسائل مينگريست عليرغم سن كمي كه داشت در فعاليت هاي انقلابي وو راهپيمائي ها شركت مينمود .

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي فعاليت هاي او با شركت در انجمن اسلامي مدرسه وسنگر مساجد وديگر كوششهاي اجتماعي ومذهبي ادامه يافت بدنبال فرمان امام خميني مبني بر تشكيل ارتش بيست ميليوني به خيل عظيم جان بر كفان بسيج در شهر خون وقيام .قم پيوست ويكي از اعضاي فعال وفدا كار بسيج بشمار ميرفت . با شروع جنگ تحميلي پس از چندي به صفوف رزم اوران لشكر توحيد پيوست ولباس مقدس رزم را بر تن كرد و باگامهاي استوار وقلبي مطمئن وسرشار از نور الهي حضور در جبهه را به مدرسه ترجيح داد.

2. شهيد محمد شريعت سعي مينمود در برنامه هاي مذهبي ومجالسي كه او را به معبودش نزديكتر ميسازد شركت نمايد از جمله شركت مداوم او در مسجد جمكران ومجالس سرور وسالار شهيدان حسين بن علي و همچنين علاقه خاصي در اجراي اينگونه مراسم ها نشان ميداد بنحويكه در وصيتنامه خصوصي خودهمان مقدار پول كمي كه پس انداز كرده بود به مصرف در عزاداري خامس ال عبا اختصاص داده است
3. شهيد شريعت از ايماني سرشار وتقوائي پايدار برخوردار بود چنانكه اكثر اوقات با وضو بود و به نمازهاي جمعه وجماعت بسيار ارج مي نهاد . وي در جبهه هاي رزمنده دلاور وشجاع ويكي از نيروهاي فعال لشكر علي بن ابي طالب بود وچند سال از عمر پر بركتش را در جبهه هاي غرب وجنوب سپري كرد وي سال 1360 در حالي كه سيزده سال داشت به صفوف رزم اوران پيوست ودر بيش از پنج عمليات بزرك وسرنوشت ساز .خيبر .بدر .والفجر هشت .كربلاي يك وكربلاي چهار شركت فعالانه داشت او بوسيله ار.پي. جي. هفت كه سلاح دشمن شكن او بود اتش خشم مقدسي كه از نفرت ودشمني او نسبت به دشمنان اسلام نشات ميگرفت ودر وجودش شعله ور ميشد خرمن هستي دشمنان بعثي را به اتش ميكشيد .
4. شهيد محمد شريعت در عمليات بدر از ناحيه فك وصورت هدف گلوله بعثيون قرار گرفت ومجروح گرديد بطوريكه حدود يكماه در بيمارستان بستري گرديد . اما ايمان راسخ او كه به هر كس درس پايداري ميدهد وي را قبل از بهبودي كامل بار ديگر راهي جبهه ها كرد وبه رزم مقدس خود ادامه داد .
5. محمد در عمليات كربلاي يك مجددا مجروح گرديد ولي او مجاهدي خستگي ناپذير بود و اين مسائل خللي در عزم واراده او در مبارزه با دشمن وارد نمي كرد .
6. محمد عزيز در عين حال كه همواره در جبهه ها حضور داشت از درس غافل نبود و ضمن اينكه در دانشگاه جبهه درس عشق وايثار مي اموخت به تحصيل در سال سوم دبيرستان ادامه ميداد وضمنا با تمام وجود به استقبال خطر مي رفت وخود را براي معامله با خدا اماده مينمود تا به ديدار دوست بشتابد وسرانجام در تاريخ 4/10/1365 در عمليات كربلاي چهار هدف گلوله خشم دشمنان اسلام قرار گرفت وبه فيض عظماي شهادت نائل امد و پيكر پاك وغرق به خون او در گلزار شهداي علي بن جعفر قم در كنار ديگر گلگون كفنان بخاك سپرده شد.يادش گرامي وراهش پر رهرو باد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *