احکام منور توسط محسن شریعت

مسلمانانی که به کشورهای غیر اسلامی مسافرت نموده یا در ان کشورها ساکن میباشند معاملات و معاشرت با غیر مسلمین تابع احکامی است که لازم است از انها اگاهی داشته باشد لذا به همین منظور بخشی از از فتاوای مرجع عالیقدر حضرت ایه الله خامنه ئی در یازده فصل مسافرت – طهارت-نماز – نماز جماعت با اهل سنت – رویت هلال-خوردنیها واشامیدنیها-پوشش .نگاه .تماس – ازدواج با بیگانگان -معامله با غیر مسلمین -موسیقی -امر به معروف ونهی از منکر جمع اوری وتدوین گردید


ژانر: احکام
توسط محسن شریعت