میعاد نور توسط محسن شریعت

چاپ دوم کتاب میعاد نور تالیف محسن شریعت  با تجدید نظر و اضافات به بازار کتاب عرضه شد این کتاب در موضوع راهنماى عمره مفرده عرفان، آداب-  – اماكن و آثار می باشد لازم بذکراست چاپ اول این کتاب در سال 1382 توسط انتشارات معارف  بچاپ رسیده است

ژانر: میعاد نور
Previous Reviewنگاره عشق توسط محسن شریعت