احکام شرعی

احکام شرعی ذبح

وکیل گرفتن برای تسمیه (التوكيل في التسمية عند الاصطياد أو الذبح) حکم گوشتهایی که از کشور های غیر اسلامی وارد می شوند و بر روی آنها علامت حلال حکم ذبیحة التی كانت في بطنها جنين حکم ذبح دو حیوان با یک حرکت نحوه تطهیر دامی که مجروح شده و خونریزی کرده تفصیل – حکم میته ما لا نفس سائله لها …

ادامه نوشته »