بایگانی برچسب: سیام تکنولوژی‎ تایلند

گزارش دیدار از دانشگاه سیام تکنولوژی‎ تایلند

حجه الاسلام محسن شریعت با حضور در  دانشگاه تکنولوژی سیام  تایلند ابتدا با حضور در محل مرکز مطالعات اسلام شناسی  با اقای دکتر شیخ شریف هادی رییس دانشکده اسلام شناسی دیدار نمود .اقای دکتر شریف هادی  در خصوص نحوه فعالیت های علمی

ادامه نوشته »